NHÓM NGÀNH KIẾN TRÚC

 • KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

  Ngành Kiến trúc công trình giúp trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết để người học có khả năng thiết kế, giám sát cũng như tham gia quản lý các công trình kiến trúc công cộng dân dụng, công nghiệp, nhà ở, ... nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ...

  08/07/2016
 • KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

  Kiến trúc cảnh quan là ngành chuyên sâu về thiết kế, tổ chức không gian bên ngoài công trình nhằm vươn tới những giá trị thẩm mỹ cho cảnh quan, môi trường và nét văn hóa đặc thù. Chương trình đào tạo hệ thống hóa các kiến thức về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, tổ chức không gian ngoài công trình ...

  07/07/2016
 • KIẾN TRÚC DI SẢN

  Quá khứ tồn tại hay không tồn tại, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến không gian và thời gian hiện tại của chúng ta. Di sản Kiến trúc của mỗi cộng đồng dân tộc là tài sản văn hóa, là “của hồi môn” từ quá khứ được truyền lại một cách liên tục cho các thế hệ thông qua lịch sử,

  06/07/2016
 • THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

  Thiết kế đô thị là lĩnh vực thiết kế các yếu tố của đô thị dựa trên kết quả quy hoạch đô thị để dưa ra các giải pháp về không gian, kiến trúc cảnh quan bên ngoài công trình, làm đẹp cho các không gian đô thị qua việc thiết kế các trang thiết bị, vật dụng đô thị, ..., kết nối những hình khối, không gian của công trình ...

   

  05/07/2016
Top