CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC SƯ TOÀN NĂNG CỦA KHOA KIẾN TRÚC - ĐHQT HỒNG BÀNG SỰ LỰA CHỌN THÔNG MINH CỦA CÁC KIẾN TRÚC SƯ TƯƠNG LAI

NHÓM NGÀNH KIẾN TRÚC / STUDYING PROGRAMS

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH / BUILDING DESIGN

Ngành Kiến trúc công trình giúp trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết để người học có khả năng thiết kế, giám sát cũng như tham gia quản lý các công trình kiến trúc công cộng dân dụng, công nghiệp, nhà ở, ... nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ...

Xem thêm

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN / LANDSCAPE ARCHITECTURE

Kiến trúc cảnh quan là ngành chuyên sâu về thiết kế, tổ chức không gian bên ngoài công trình nhằm vươn tới những giá trị thẩm mỹ cho cảnh quan, môi trường và nét văn hóa đặc thù. Chương trình đào tạo hệ thống hóa các kiến thức về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, tổ chức không gian ngoài công trình ...

Xem thêm

KIẾN TRÚC DI SẢN / ARCHITECTURAL CONSERVATION

Quá khứ tồn tại hay không tồn tại, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến không gian và thời gian hiện tại của chúng ta. Di sản Kiến trúc của mỗi cộng đồng dân tộc là tài sản văn hóa, là “của hồi môn” từ quá khứ được truyền lại một cách liên tục cho các thế hệ thông qua lịch sử, Xem thêm

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ / URBAN DESIGN

Thiết kế đô thị là lĩnh vực thiết kế các yếu tố của đô thị dựa trên kết quả quy hoạch đô thị để dưa ra các giải pháp về không gian, kiến trúc cảnh quan bên ngoài công trình, làm đẹp cho các không gian đô thị qua việc thiết kế các trang thiết bị, vật dụng đô thị, ..., kết nối những hình khối, không gian của công trình ...

 

Xem thêm

Top